Kateřina DOSTÁLOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza mentoringového programu Pět P komunitního centra TOTEM, jako základní princip podpory pro děti ohrožené sociálním vyloučením

Analysis of Totem Community Center Mentoring Program 5 P in the City of Pilsen
Abstract:
Hlavním tématem bakalářské práce je mentoringový program Pět P. Mentoring je zde vnímán, jako základní princip podpory dětí ohrožených sociálním vyloučením. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy, jako je: odolnost (resilience) dítěte, sociální znevýhodnění, sociální vyloučení, dobrovolnická práce a mentoring.Praktická část práce je věnována realizaci a interpretaci dat z kvalitativního …more
Abstract:
The main theme of the Bachelor thesis is The Mentoring Program 5 P. Mentoring is perceived as the basic principle in supporting children threatened by a social exclusion. In the theoretical part of this thesis the basic terms are explained, which includes: child's resilience, social discrimination, social exclusion, volunteering and mentoring. Practical part of this thesis is dedicated to realization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Šárka Káňová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOSTÁLOVÁ, Kateřina. Analýza mentoringového programu Pět P komunitního centra TOTEM, jako základní princip podpory pro děti ohrožené sociálním vyloučením. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/