Veronika Kohoutková

Bakalářská práce

Kulturní a kreativní klastry a jejich příklady dobré praxe s využitím pro Ostravu

Cultural and Creative Clusters and Best Practices, the Use for Ostrava
Anotace:
Práce se zabývá kulturními a kreativními klastry a jejich příklady dobré praxe s využitím pro Ostravu. Cílem je navrhnout projekt doprovodné akce k budoucímu kulturnímu "Klastru Černá louka" v Ostravě na základě zjištěných možností z příkladů dobré praxe. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. V teoretické části je vysvětlena teorie problematiky kulturních a kreativních klastrů …více
Abstract:
The thesis deals with the cultural and creative clusters and examples of best practices with the use of Ostrava. The aim is to propose a project supporting cultural events for future Klastr Černá louka in Ostrava based on identified options in examples of best practices. The work is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part is ex-plaining the theory of cultural and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Danko

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kohoutková, Veronika. Kulturní a kreativní klastry a jejich příklady dobré praxe s využitím pro Ostravu. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe