Bc. Daniel Sýkora

Bakalářská práce

Vliv marketingové komunikace na konzumní společnost

Influence of marketing communication on consumer society
Anotace:
Tato bakalářská práce se bude zabývat vztahem marketingové komunikace a jejím vlivem na chování konzumní společnosti. Bude v ní definována marketingová komunikaci i nástroje, které používá. Vymezí co, je to konzum a co je to konzumní společnost. Věnovat se bude růstu a vlivu konzumní společnosti a faktorům, jež jí způsobují, popřípadě ovlivňují. Cílem této práce bude ukázat, jak moc je konzumní společnost …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with relation between martketing communication and its influence on consumer society. Marketing communication and its tools it uses will be defined. It tells what is consumption and consumer society. Its focused on growing influence of consumer society and its factors wich are causing, or influencing it. Target of this thesis will be to show how extended consumer society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní