Iva Krajíčková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Metoda reminiscence při práci se seniory s demencí v pobytových zařízeních

Anotace:
Absolventská práce předkládá možnosti aplikace metody reminiscence při práci se seniory s demencí v pobytových zařízeních. Poskytuje základní informace o reminiscenci, významu a funkci vzpomínek v životě seniora, stručný přehled klasifikace demencí s projevy v jednotlivých stádiích vývoje demence a specifika Alzheimerovy choroby. Cílem teoretické kompilační práce je shrnutí dostupných informací o jednotlivých …více
Abstract:
My graduate work deals with the methods of reminiscence appplicable when working with seniors suffering of dementia who live in nursing homes. It provides basic information about the phenomenon of reminiscence along with the importance and function of memories during the life of seniors, offers a brief classifying account of the dementia disease as manifested during the particular stages of its development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petra Chovancová
  • Oponent: Mgr. Alena Větrovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc