Bc. Blanka Teplá

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta s demenci

Nursing Care of a Patient with Dementia
Anotace:
TEPLÁ, Blanka. Ošetřovatelská péče o pacienta s demencí. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc. PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS. 74 s. Hlavním tématem bakalářské práce je ošetřovatelská péče o pacienta s demencí. Je rozdělena na dvě části – na teoretickou a praktickou. Práce se v teoretické části zaměřuje především na celkovou problematiku demence …více
Abstract:
TEPLÁ, Blanka. Nursing Care of a Patient with Dementia. Degree of qualification: Bachelor (Bc.). Thesis supervisor: doc. PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS. 74 s. The main topic of the bachelor thesis is nursing care of a patient with dementia. It is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part of the thesis focuses mainly on the overall issue of dementia as such, it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2024
  • Vedoucí: doc. Anna Mazalánová, PhDr.
  • Oponent: Mgr. Eva Marková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Všeobecné ošetřovatelství / Všeobecné ošetřovatelství