Bc. Alena Reicheltová

Bakalářská práce

Úloha a kompetence územní samosprávy v oblasti sociálního bydlení

Function and competences of municipal authorities in the issue of public housing
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce je představení možné formy bydlení. Snaha o specifikaci tzv. sociálního bydlení s kvalifikací skupin, které považuji za skupiny o jejichž bydlení by stát měl projevovat zájem a nebo by měli být předmětem ochrany státu před negativními ekonomicko sociálními vlivy. V mé práci představuji a analyzuji některé konkrétní typy bydlení financováním. Cílem mé bakalářské práce je …více
Abstract:
The subject of my work is to show possible forms of housing. Trying to specify "social housing with a skilled group, which I consider their housing group on the State should take an interest or should be subject to state protection from the negative social effects of Economics. In my work I present and analyze some specific types of housing financing. The aim of my work is to give a comprehensive overview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní