Daiana Adigamova

Bakalářská práce

Sociální, ekonomické a psychologické aspekty nezaměstnanosti ve vybraném regionu

Social, economic and psychological aspects of unemployment in the selected region
Anotace:
Problémy zaměstnanosti jsou poměrně globální v naší době, zaměstnanost - základ rozvoje a fungování lidské společnosti. A míra nezaměstnanosti pro všechny země světa je sociální zlo.
Abstract:
Employment problems are relatively global in our time, employment - the basis for the development and functioning of human society. And the rate of unemployment for all countries of the world is social evil.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Leopold Tanner, MSc MBA
  • Oponent: David Mareš, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.