Mgr. Bc. Barbora Dufková

Master's thesis

Sociální služby sociální rehabilitace a chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením - případová studie

Social services social rehabilitation and sheltered housing for persons with mental disabilities - the case study
Abstract:
Cílem diplomové práce je popsat, jak probíhá služba chráněné bydlení a sociální rehabilitace, analyzovat průběh adaptace klientů na nové prostředí a možnosti jejich rozvoje. Teoretická část je tvořena třemi kapitolami, které se zabývají pojmy mentální postižení, tělesné postižení, autismus a dospělost osob s mentálním postižením. Druhá kapitola se zaměřuje na sociální služby pro osoby s mentálním postižením …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to describe, how works the service sheltered housing and social rehabilitation, to analyze the progress of clients adaptation to the new environment and possibilities for their development. The theoretical part consists of three chapters that deal with concepts of mental disability, physical disability, autism and adult persons with mental disability. The second chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta