Bc. Jitka Wernerová

Diplomová práce

Analýza sociální reklamy některé státní instituce

Analysis Of The Social Advertising Of A State Institution
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na téma sociální reklama. Jedná se o komunikační prostředek, který upozorňuje na společenské problémy. Působením na emoce se snaží dosáhnout změny chování a postoje cílové skupiny a tím tak dosáhnout celospolečenského zisku. Teoretická část definuje pojmy jako je sociální reklama nebo sociální marketing. Zaměřuje se na rozdíly mezi komerční a nekomerční reklamou. Popisuje …více
Abstract:
The Diploma thesis focuses on the topic of social advertising. It is a communication tool which brings attention to social problems. Emotionally involved advertising is trying to achieve changes in behavior and attitudes of the target group and thereby reach the society-wide profit. The theoretical part defines terms such as social advertising and social marketing. It focuses on the differences between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní