Bc. David Kučírek

Master's thesis

Komparace úspěšnosti aplikace poměrových metod fundamentální analýzy a dividendově diskontních modelů na vybraném vzorku akcií

A comparison of the applicability of ratio methods of fundamental analysis and dividend discount models in selected securities
Abstract:
Práce se zabývá komparací úspěšnosti aplikace poměrových metod fundamentální analýzy a dividendově diskontních modelů na vybraném vzorku akcií obchodovaných na americkém trhu. Jde o společnosti The Coca-Cola Company, Exxon Mobil Corporation, AT&T Inc. a Urban Outfitters, Inc. Tyto tituly byly ohodnoceny pomocí sedmi různých ohodnocovacích metod fundamentální analýzy k poslednímu obchodnímu dni …more
Abstract:
The work involves a comparison of the applicability of ratio methods of fundamental analysis and dividend discount models in a selected sample of securities traded on the American market, specifically The Coca-Cola Company, Exxon Mobil Corporation, AT&T Inc. and Urban Outfitters, Inc. These stocks were valued using seven different valuation methods of fundamental analysis as of the last trading …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Málek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta