Bc. Markéta Chrápavá, DiS.

Bachelor's thesis

Parafilie

Paraphilia
Abstract:
Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch sexuální preference. Hlavním cílem práce je zjištění povědomí respondentů o vybraných formách těchto poruch. Dále zkoumá postoje respondentů k osobám trpícím parafiliemi ve smyslu uznání parafilie jako choroby, odpovědnosti za případné sexuálně motivované trestné činy v souvislosti s parafiliemi, zařazení osob s nějakým druhem poruchy sexuální …more
Abstract:
Annotation: The bachelor’s thesis is focused on sexual orientation disorders. The main aim of this study is to assess the knowledge of selected types of these disorders. Furthermore, the attitude of responders to people with paraphilias as a disease, responsibility for sexually motivated criminal offences in the paraphilia context, and inclusion of people with sexual preference disorder into society …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2016
  • Reader: PhDr. Marie Zítková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse