Bc. Eva Janíková

Diplomová práce

Vplyv vykonávaného povolania na vznik nadváhy a obezity

Influence of occupation on overweight and obesity
Abstract:
The prevalence of overweight and obesity is increasing worldwide, the lifestyle of the population is changing, modernization and mechanization forces people to work in sedentary jobs and leave the manual jobs. The majority of the days are spent in work, therefore it definitely influences the health of people. The theoretical part of the master thesis explains the impact of occupation on overweight …více
Abstract:
Prevalencia nadváhy a obezity celosvetovo neustále narastá, mení sa spôsob života, mechanizácia a modernizácia núti ľudí k sedavej práci a upúšťať od manuálnej činnosti. Človek trávi vykonávaním svojho povolania prevažnú časť dňa, nepochybne má teda vplyv na jeho zdravie. Diplomová práca v teoretickej časti pojednáva o tom, aký dopad môže mať zamestnanie na vznik nadváhy a obezity. Vysvetľuje, ktoré …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta