Ing. Kateřina Holá

Bakalářská práce

Kupní chování společnosti ALERT GROUP, a.s.

The purchase behavior of the ALERT GROUP company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kupním chováním spotřebitelů a organizací. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy kupního chování. Praktická část obsahuje analýzu konkrétní společnosti ALERT GROUP, a.s. Na základě analýzy společnosti, studia literatury a porovnání získaných výsledků jsou vymezena slabá místa a navrhnuta řešení problémů. Na závěr jsou navrhnuté změny zhodnoceny.
Abstract:
The work deals with the consumer markets and the purchase behavior of companies. There are the basic definitions of the purchase behavior in theoretic part of this bachelor. The practical part include analyze of the ALERT GROUP company. On the basis of analyze of company, study of literature and compare measures, I digest weak point and project solution of problems. There are concepts of changes analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Vaculík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holá, Kateřina. Kupní chování společnosti ALERT GROUP, a.s.. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika