Bc. Adéla Žáčková

Bakalářská práce

Edukace jedinců se souběžným postižením více vadami ve školských zařízeních

Education of individuals with multiple disabilities in educational institutions
Anotace:
Bakalářská práce popisuje „Edukaci jedinců se souběžným postižením více vadami ve školských zařízeních.“ První kapitola vymezuje pojem zdravotní postižení, charakterizuje vybrané druhy postižení a zabývá se vlivem nemoci na kvalitu života jedince. Je důležité respektování individuálních možností a schopností, potřeb jedinců se zdravotním postižením, které vedou k jejich maximálnímu možnému rozvoji …více
Abstract:
This bachelor thesis „Education of Individuals with Multiple Disabilities in Educational Institutions“ deals with an analysis of the educational process and its impact on pupils with multiple disabilities in nursery and special elementary schools. The first chapter defines the concept of disability, characterizes selected types of disabilities and deals with the influence of the disease on an individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta