Silvia OZSVALDOVÁ

Bachelor's thesis

Frakcia nezrelých trombocytov - nový biomarker septického stavu?

Immature platelet fraction - a new biomarker of septic state?
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to evaluate the IPF parameter as a possible haematological biomarker of sepsis with following comparison with haematological parameter IG and biochemical parameter CRP. Introduction of the thesis consists of description of haematogenesis, subsequently describes morphology and function of platelets and their laboratory determination on haematological analyzer Sysmex …more
Abstract:
Predmetom tejto práce je vyhodnotenie parametra IPF ako možného hematologického biomarkeru sepsy s následným porovnaním s hematologickým parametrom IG a biochemickým parametrom CRP. Úvod práce pozostáva z popisu krvotvorby, následne je popísaná morfológia a funkcia trombocytov a ich laboratórne stanovenie na hematologickom analyzátore Sysmex XN-9000, záver teoretickej práce popisuje sepsu s vybranými …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Soňa Kolářová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

OZSVALDOVÁ, Silvia. Frakcia nezrelých trombocytov - nový biomarker septického stavu?. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta