Bc. Kateřina Macounová

Master's thesis

Protektivní faktory a jejich posilování u dětí a mládeže z nízkoprahového zařízení

The protective factors and enhancement children and youth in a low- threshold institution
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá protektivními činiteli a jejich posilováním sociálními pracovníky u klientů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. V teoretické části práce, jsou ochranné i rizikové činitele charakterizovány, a s akcentem na sociálně - ekologického pojetí, jsou zasazeny do konceptu resilience. Představeny jsou i další pojmy související s tématem. V rámci zodpovězení hlavní výzkumné otázky …viac
Abstract:
The thesis deals with protective factors and enhancement children and youth in a low-treshold institution The theoretical part is protective and risk factors characterized, and special importance is given to social - ecological and resiliency concepts. There are introduced other concepts related to the topic . Within the main research questions the work deals with social workers intervention aimed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedúci: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií