Eliška Hrušková

Bakalářská práce

Specifikace potřeb u pacienta s jaterní cirhózou

Specification of needs for a patient with liver cirrhosis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá specifikací potřeb u pacienta s jaterní cirhózou. Teoretická část se zabývá anatomií jater, charakteristikou jaterní cirhózy, jejími projevy, příčinami, komplikacemi, diagnostikou a léčbou. Popisuje potřeby pacienta s jaterní cirhózou, jejich uspokojování, a diagnostiku potřeb pacienta s jaterní cirhózou podle NANDA domén. Praktická část popisuje metodiku sběru dat od …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on specification of needs for a patient with liver cirrhosis. The theoretical part contains liver anatomy, characteristics of liver cirrhosis and its manifestations, causes of liver cirrhosis, complications associated with it, diagnosis of liver cirrhosis and treatment. There are also descripted needs of patient with liver cirrhosis, their satisfaction and the diagnosis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Ochtinská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrušková, Eliška. Specifikace potřeb u pacienta s jaterní cirhózou. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií