Bc. Isaai Lawrance Sihlangu

Bachelor's thesis

Measures to Increase Safety and Improve National Road Transport Network and Traffic Situation in South Africa

Measures to Increase Safety and Improve National Road Transport Network and Traffic Situation in South Africa
Abstract:
This bachelor thesis proposes measures to increase safety of national road transport networks in South Africa through the implementating of a Reliable railway, road, bus and taxi transport network (RRRBTTN). The main focus of this bachelor thesis will be on how best to implement a transport network that will be able to reduce the current road accidents and the high congestion rate on the South African …more
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na opatření ke zvýšení bezpečnosti silniční sítě ve vnitrostátní přepravě v Jižní Africe prostřednictvím provádění RRRBTTN (spolehlivá dopravní síť železniční, silniční, autobusové dopravy a taxislužby). Dále bude bakalářská práce zaměřena hlavně na to, jak nejlépe implementovat dopravní síť, která významně sníží současnou úroveň silničních nehod a dopravní kongesce …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Josef Volek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Sihlangu, Isaai Lawrance. Measures to Increase Safety and Improve National Road Transport Network and Traffic Situation in South Africa. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Transport Technology and Communications / Applied Informatics in Transport