Jana Řeháková

Diplomová práce

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v CHKO Železné hory

Sustainable development of tourism in the protected landscape area Iron Mountains
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Hlavním cílem práce je zhodnotit současný stav a potenciál dané oblasti v otázkách udržitelného rozvoje cestovního ruchu, šetrných forem cestovního ruchu a zhodnotit ochranu přírody v CHKO Železné hory. Teoretická část je věnována udržitelnému rozvoji, udržitelnému rozvoji cestovního …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of sustainable tourism development in protected landscape area of the Iron Mountains. The main objective is to evaluate the current status and potential of the region on issues of sustainable tourism development, sustainable forms of tourism and evaluate conservation in the PLA Iron Mountain. The theoretical part is devoted to sustainable development, sustainable development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Jarmila Indrová
  • Oponent: Radek Chaloupka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68571

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch