Bc. Jana Fraňková, DiS.

Diplomová práce

Pohled laické a odborné veřejnosti na otázku dárcovství orgánů

Views on the issue in organ donation as given and discussed by professional community and general public
Anotace:
Diplomová práce se zabývá informovaností laické a odborné veřejnosti v oblasti transplantací. V teoretické části práce je popsaná historie transplantací, zabývá se právní problematikou v ČR, etickou problematikou, diagnostikou mozkové smrti a vyšetřeními nutnými pro transplantaci orgánů. Empirická část je zaměřena na úroveň znalostí, názorů a postojů laické i odborné veřejnosti k transplantacím.
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of non-professional and professional awareness in the field of transplantation. There is a theoretical part that speaks about the history of transplantation, legal aspect of it in the Czech Republic, ethical issues, the diagnosis of brain death and the tests needed for the organ transplantation. The empirical part aims at the level of knowledge, opinions and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2020
  • Vedoucí: MUDr. Jitka Zemanová
  • Oponent: Mgr. Dana Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta