Bc. Adéla Janulíková

Diplomová práce

Strategické plánování ve městě Břeclav se zaměřením na strategickou koncepci kultury

Strategic planning in the city Břeclav with a focus on the strategic conception of culture
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá strategickým plánováním ve městě Břeclav a zaměřuje se na oblast kultury. Cílem práce je analyzovat kulturní prostředí města a následně navrhnout opatření, která by přispěla k rozvoji kultury v Břeclavi. Diplomová práce je rozčleněna do jednotlivých kapitol, které se věnují městu Břeclav, cestovnímu ruchu, kultuře ve městě a financování kultury. Dále práce zahrnuje …více
Abstract:
Master's thesis deals with strategic planning in Břeclav and focuses on the area of culture. The aim of the thesis is to analyze the cultural environment of the city and subsequently to propose measures that would contribute to the development of culture in Břeclav. The diploma thesis is divided into individual chapters dealing with the city of Břeclav, tourism, culture in the city and the financing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře