Bc. Petra Klímová

Bachelor's thesis

Integrativní/inkluzivní škola - vzdělávání dětí předškolního věku s tělesným postižením

Integrative/Inklusive School - Education of Preschool Children with Disabilities
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na integraci, inkluzi a vzdělávání dětí předškolního věku s tělesným postižením. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů týkajících se tělesného postižení, integrace, inkluze a vzdělávání dětí s tělesným postižením. Praktická část prezentuje realizované výzkumné šetření kvantitativní metodou pomocí dotazníků, zaměřených na postoje a názory učitelů a rodičů dětí z mateřských …more
Abstract:
The thesis is focused on the integration, inclusion and education of preschool children with disabilities. The theoretical part deals with the definition of terms related to physical disability, inclusion and education of children with disabilities. The practical part presents the research carried out quantitative survey method using questionnaires focused on the attitudes and opinions of teachers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta