Bc. Jan Vrožina

Diplomová práce

Integrace/inkluze žáků s Aspergerovým syndromem na základní škole z pohledu rodičů

The integration/inclusion of the pupils with Asperger's syndrome into the primary school from the view of the parents
Anotace:
VROŽINA JAN, Bc. "Integrace/inkluze žáků s Aspergerovým syndromem na základní škole z pohledu rodičů". Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2016. 83 stran. Diplomová práce. Tématem diplomové práce "Integrace/inkluze žáků s Aspergerovým syndromem na základní škole z pohledu rodičů" je problematika integrace/inkluze žáků s poruchou autistického spektra - Aspergerovým syndromem. Práce je rozdělena …více
Abstract:
VROŽINA JAN, Bc. "The integration/inclusion of the pupils with Asperger's syndrome into the primary school from the view of the parents". Brno: Faculty of Education of Masaryk University, 2016. 83 pages. Diploma Degree Thesis. The Diploma Degree Thesis topic 'The integration/inclusion of the pupils with Asperger's syndrome into the primary school from the view of the parents' is the issue of integration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta