Lukáš Lešták

Bakalářská práce

Porovnanie nástrojov Qlik Sense a Qlik View v zmysle ich prínosu pri práci s business metadátami v oblasti Business Intelligence

Srovnání nástrojů Qlik Sense a Qlik View ve smyslu jejich přínosu při práci s business metadaty v oblasti Business Intelligence
Anotace:
Pojem metadata se v této době začíná objevovat stále častěji a jejich implementace do nástrojů je dnes běžnou praxí. Vzhledem k stupňujícímu se významu metadat je cílem práce přiblížit pojmy Business Intelligence a business metadata, následně se práce věnuje pojmům Guided Analytics a Self-Service visualization, které popisují princip fungování nástrojů, které jsou v práci testovány. Práce je zaměřena …více
Abstract:
The term metadata is being used more and more frequently today and its implementation into tools has already become a common practice. Due to the increasing importance of metadata nowadays, the aim of this thesis is to clarify the concepts of Business Intelligence and business metadata. Moreover, the thesis also deals with Guided Analytics and Self-Service visualization, that both describe the principles …více
Abstract:
Pojem metadáta sa v tejto dobe začína spomínať stále častejšie a ich implementácia do nástrojov je dnes bežnou praxou. Vzhľadom na stupňujúci sa význam metadát je cieľom práce priblížiť pojmy Business Intelligence a business metadáta, následne sa práca venuje pojmom Guided Analytics a Self-Service visualization, ktoré popisujú princíp fungovania nástrojov, ktoré sú v práci testované. Práca je zameraná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Martin Matějka
  • Oponent: Ota Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73294