Bc. Barbora Hájková

Master's thesis

Hospodářská a měnová unie jako střet nadnárodního a mezivládního přístupu: národní zájmy Mitterrandovy Francie vs. Delorsův nadnárodní koncept

Economic and Monetary Union as a conflict of supranational and intergovernmental approach: National Interests of Mitterrand's France vs Delors's supranational concept
Anotácia:
Práce je analýzou národních zájmů Francie v oblasti hospodářské a měnové spolupráce v rámci ES, a to v období od počátku 80. let až do závěru mezivládní konference v Maastrichtu. Společně s postoji Francie práce zkoumá také přístup Evropské komise v dané problematice. Cílem textu je zjistit, do jaké míry odrážely přípravné dokumenty o HMU vytvořené Komisí francouzské zájmy. Práce ukáže, ve kterých …viac
Abstract:
The present thesis analyses France's national interests in economic and monetary cooperation within the EC in the period from the early 80´s until the conclusion of the Intergovernmental Conference in Maastricht. Together with the positions of France the text also examines the approach of the European Commission in this sphere of integration. The text aims to determine to what extent were French interests …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 1. 2011
  • Vedúci: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií