Dalibor DVOŘÁK

Bakalářská práce

Občanská společnost v České republice

Civil society in Czech republic
Anotace:
Téma práce "Obcanská spolecnost v Ceské republice! se soustredí na primárne ceskou obcanskou spolecnost v postkomunistickém režimu. Zabývá se vývojem a fungováním ceské obcanské spolecnosti. Vycházím z teze, že obcanská spolecnost je jeden z duležitých faktoru demokracie a svobody spolecnosti. Práce má poskytnout odpoved na otázku, máme-li v naší republice aktivne fungující obcanskou spolecnost.
Abstract:
Abstract In the last years the concept of civil society has become most controversial and attractive issues in the social sciences. This issue is necessary for being of democracy. The aim of this text is to present main ideas and trends in concept of civil society. This text concentrates of Czech civil society concept. Text presents Czech civil society in the context of Czech history and describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Bláha

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁK, Dalibor. Občanská společnost v České republice. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Základy humanitní vzdělanosti - politologie