Mgr. Ondřej Volčík

Bachelor's thesis

Osobnost a dílo Josefa Válka

The personality and life’s work of Josef Válek
Anotácia:
Tato práce představuje osobnost a dílo Josefa Válka, regionálního badatele zkoumajícího svůj rodný region, moravské Valašsko, především po stránce historické a národopisné. Josef Válek (1871-1937) se aktivně zapojil do národopisných aktivit již ve studentských letech, kdy přispěl k prezentaci moravského Valašska na Národopisné výstavě českoslovanské. Národopisu a historii tohoto kraje se věnoval po …viac
Abstract:
This thesis presents the personality and life’s work of Josef Válek, a regional researcher focusing on his native territory, moravian Wallachia, from a historical and ethnological perspective. Josef Válek (1871-1937) was involved in ethnological activities since his student years, when he contributed to the presentation of moravian Wallachia at the Czechoslavic ethnographical exhibition. He focused …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2015
  • Vedúci: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karel Altman, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Historical Sciences / Ethnology