Bc. Václav Fučík

Diplomová práce

Cost-benefit analýza vysokorychlostní železnice Praha-Brno

Cost-benefit analysis of high speed railway line Prague-Brno
Anotace:
Předmětem diplomové práce Cost benefit analýza vysokorychlostní železnice Praha - Brno je analýza nákladů a přínosů možné budoucí páteřní trati vysokorychlostní železniční sítě na území České republiky. Tato metoda hodnocení efektivity veřejných projektů je pro velké dopravní investice obvyklá a může pomoci k zamezení plýtvání veřejnými zdroji. V první kapitole popisuji její teoretická východiska, …více
Abstract:
A cost-benefit analysis of the key railway line of possible high speed railway network in the Czech Republic is the subject of this thesis called Cost benefit analysis of high speed railway line Prague - Brno. This method of evaluation of effectiveness of public projects is usual for big infrastructure investments and can help to prevent wasting of public resources. In the first chapter I describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta