Dominik Lam

Bakalářská práce

Založení malé výrobní firmy včetně marketingové strategie pomocí projektu.

Establishing a Small-sized Enterprise Including Marketing Strategy Proposal and Procejt Management
Anotace:
Podstatou této práce je využití poznatků projektového řízení a marketingové strategie k založení malé výrobní firmy. Cílem teoretické části je definovat a charakterizovat jednotlivé pojmy projektového řízení a marketingové strategie spojené s malým a středním podnikáním. Praktická část je zaměřena na vypracování studie proveditelnosti projektu včetně návrhu marketingové strategie.
Abstract:
The princip of the thesis is to be able to use the knowledge of project management and marketing strategy to establish a small-sized enterprise. The objective of the theoretical part is to define and characterize individual terms of project management and marketing strategy linked with small and medium-sized entreprises. The practical part is focused on creating a feasibility study including marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. prof.h.c.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií