Theses 

Úverové produkty bánk v SR (porovnanie) – Bc. Svetlana Kováčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Bc. Svetlana Kováčová

Diplomová práce

Úverové produkty bánk v SR (porovnanie)

Abstract: In the last years, the banking sector passed trough tremendous changes, starting from the period of privatization through entry of the foreign capital as far as the overall re-structuring of individual banks. Within the framework of such re-structuring and in efforts to provide as best services of quality as possible, the banks resolved to embark upon the road of segmentation of their clients and creation deposit and credit products made to measure to individual segments. In the present diploma thesis, we concentrated on comparison of credit products of the banks in the Slovak Republic. We paid our attention to a general theoretical classification of credits; we considered the basis principles and rules as applied to granting the credits and characterized the basic segmentation criteria of the commercial bank as used on granting the credits. In consideration of a broad extent of the selected subject, we directed our attention at comparison of credits designated for the segment of individual retail clients.We have analyzed and compared parameters of individual products and possibilities and terms and conditions of obtaining thereof within a selected group of commercial banks.

Abstract: Bankový sektor prešiel v posledných rokoch obrovskými zmenami od privatizácie bánk, cez vstup zahraničného kapitálu až po celkovú reštrukturalizáciu jednotlivých bánk. V rámci reštrukturalizácie a snahy o poskytovanie čo najkvalitnejších služieb sa banky rozhodli pre cestu segmentácie svojich klientov a vytvorenie vkladových a úverových produktov šitých na mieru pre jednotlivé segmenty. V diplomovej práci sme sa zamerali na porovnanie úverových produktov bánk v Slovenskej republike. Venovali sme sa všeobecnému teoretickému členeniu úverov, zhodnotili sme základné princípy a pravidlá pri poskytovaní úverov a charakterizovali sme základné segmentačné kritéria komerčných bánk pre poskytovanie úverov. Z dôvodu rozsiahlosti zvolenej témy, sme našu pozornosť upriamili len na porovnanie úverov určených pre segment individuálnych retailových klientov. Analyzovali a porovnali sme parametre jednotlivých produktov a možnosti a podmienky ich získania vo vybranej skupine komerčných bánk.

Klíčová slova: úverové produkty bánk, retailové úvery, spotrebné úvery, kreditné karty, kontokorentné úvery, úvery zabezpečené nehnuteľnosťou

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2009
  • Vedoucí: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.
  • Oponent: Ing. T. Halásová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 07:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz