Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.

Disertační práce

Management kvality zdravotní péče v AČR

Health care quality management in the Army of the Czech Republic
Anotace:
Poskytování zdravotní péče v podmínkách Armády České republiky (AČR) představuje širokou škálu zdravotních služeb s rozdílnými požadavky na kvalitu. Cílem práce bylo identifikovat aktuálně zavedené nástroje kvality a navrhnout komplexní model managementu kvality zdravotní péče v AČR. Analýza stávajícího stavu odhalila roztříštěnost a vzájemnou nekompatibilitu nástrojů a subprogramů kvality ve vojenském …více
Abstract:
The health care provision in the Army of the Czech Republic (ACR) is composed from a wide scale of health services. The aim of this thesis was to identify all currently used healthcare quality tools and sub-programs and create the comprehensive healthcare quality management model. Designed ACR healthcare quality model was confirmed as a solution for evaluation and active healthcare quality leadership …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
  • Oponent: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., doc. MUDr. Leo Klein, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta