Bc. Tomáš Waloszek

Diplomová práce

Trh práce okresu Karviná v kontextu státní politiky zaměstnanosti

Labour market of Karvina region in context of national employment policy
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou politiky zaměstnanosti a jejím ovlivňování lokálního trhu práce, okresu Karviná. Teoretická část pojednává o politice zaměstnanosti jako takové, jejich nástrojích a proběhlých reformních změnách v této oblasti. Na to je navázáno analýzou nezaměstnanosti trhu práce okresu Karviná za uplynulé dva roky, čili za období let 2011 a 2012. Tato část představuje vhodné přemostění …více
Abstract:
This work is dealing with issue of employment policy and its influence on local labor market of district Karviná. Theoretical part deals with employment policy as such, its tools and reforms in this field. For that is connected analysis of unemployment in labour market of district Karviná for last two years in 2011-2012. This part presents suitable shift to practical part, which provides opinions of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií