Mgr. Veronika Klodnerová

Diplomová práce

Rozložení kariérových kotev u Policie ČR a jejich vliv na pracovní spokojenost a angažovanost

Distribution of career anchors among Police of the Czech Republic and their influence on job satisfaction and work engagement.
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá rozložením kariérových kotev u Policie České republiky a jejich vlivem na pracovní spokojenost a angažovanost. Hlavním teoretickým východiskem výzkumného projektu je koncept kariérové typologie E. H. Scheina, spolu s dosavadními výzkumy kariérového zakotvení a jeho vlivu na pracovní postoje a chování. Součástí teoretické části této práce je také relevantní charakteristika …více
Abstract:
Presented thesis examines the distribution of career anchors among Police of the Czech Republic, and their influence on job satisfaction and work engagement. The main theoretical basis of the research project is the concept of career typology invented by E. H. Schein, followed by existing research of career anchors and their influence on work/psychological outcomes. Relevant characteristics of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta