Anežka Houžvičková

Bachelor's thesis

Prevence ventilátorové pneumonie v intenzivní péči z pohledu všeobecné sestry

Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia in the Intensive Care from the Perspektive of a Nurse
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prevence ventilátorové pneumonie na jednotkách intenzivní péče z pohledu všeobecné sestry. Cílem je předložit dohledané publikované poznatky k danému tématu a zjistit, jak probíhá prevence ventilátorové pneumonie (dále už jen VAP) na vybraných odděleních intenzivní péče. Práce se skládá z teoretické a praktické části. První kapitola teoretické části se …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of prevention of ventilator associated pneumonia (VAP) in intensive care units from the perspective of a general nurse. The aim of the thesis is to present overview of relevant scientific findings dealing with the VAP and to assess and to compare practical prevention of ventilator associated pneumonia in selected intensive care departments. Bachelor thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Dominika Dvořáková
  • Oponent: PhDr. Karolína Stuchlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická