Bc. Vladimír Zahradník

Diplomová práce

Finanční zajištění na stáří v České republice

Financial security for retirement in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analyzovat finanční možnosti zajištění na stáří. První část práce je zaměřena na charakteristiku důchodových systémů, popis důchodového systému v České republice a demografického vývoje v České republice, včetně predikcí budoucího vývoje. Druhá část práce analyzuje samotné finanční produkty z hlediska zajištění na stáří a následně na základě komparace identifikuje jejich …více
Abstract:
The subject of the master thesis is to analyze the financial possibilities for security retirement. The first part of the thesis is focused on the characteristics of pension systems, description of the pension system in the Czech Republic and the demographic developments in the Czech Republic, including predictions of future development. The second part of the thesis analyzes the financial products …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta