Jitka Staňková

Bakalářská práce

Investiční životní pojištění na českém pojistném trhu

Investment Life Insurance in the Czech Insurance Market
Anotace:
Investiční životní pojištění je jeden z nejvíce diskutovaných produktů na pojistném trhu. Z velké části je to způsobené jeho složitostí. Dalším důvodem je, že je klientům často chybně vysvětlen, a proto dnes není tento produkt celkově dobře vnímán. Cílem této bakalářské práce je investiční životní pojištění dostatečné charakterizovat a srovnat s jinými podobnými produkty tak, aby byly zřejmé jeho výhody …více
Abstract:
Investment life insurance is one of the most discussed products on the insurance market. It's because of its complexity. Another reason is that this product is often not good explain to clients and therefore this product is not generally well understood today. The goal of this bachelor thesis is to adequately characterize and compare investment life insurance with other similar products so that they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management