Theses 

Vliv marketingové komunikace na zdravý životní styl české společnosti – Bc. Jana Foukalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Bc. Jana Foukalová

Diplomová práce

Vliv marketingové komunikace na zdravý životní styl české společnosti

The Impact of Marketing Communication on a Healthy Lifestyle in the Czech Society

Anotace: Diplomová práce pod názvem „Vliv marketingové komunikace na zdravý životní styl české společnosti“ ve své teoretické části charakterizuje oblast zdravého životního stylu. Klade zde důraz na vliv médií a marketingové komunikace jednotlivých firem na spotřební chování a z něj vycházející životní styl společnosti. Zvláštní pozornost je věnována rozdílu vlivu syntetických a přírodních látek nacházejících se v potravinách a kosmetických výrobcích každodenní spotřeby. Aplikační část práce tuto problematiku dále analyzuje a vyhodnocuje skutečný dopad vlivu médií a marketingové komunikace na životní styl, co se týče spotřeby čistě chemických a přírodních produktů. Druhá část aplikační práce je založena na aktuálních informacích získaných z šetření formou ankety. Z obou částí jsou následně vyvozeny závěry a doporučení ke zlepšení současného životního stylu společnosti

Abstract: The thesis entitled "The impact of marketing communication on a healthy lifestyle of the Czech society" in its theoretical part describes healthy lifestyle. It puts the emphasis here on the influence of media and marketing communication of the companies on consumer behavior and the resulting lifestyle company. Particular attention is paid to the differences of the effects of synthetic and natural substances found in food and cosmetic products of daily consumption. Application part analyzes and assesses the actual impact of media and marketing communication on a lifestyle in terms of consumption of synthetic and natural products. The second part of the application work is based on current information obtained from the investigation by questionnaire. Both parts are then followed by conclusions and recommendations to improve the current lifestyle of the society.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, masmédia, vliv médií, zdraví, životní styl, přírodní produkty, syntetické látky. Marketing communication, mass media, media influence, health, lifestyle, natural products, synthetic substances.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz