Mgr. Jan Tuček

Bachelor's thesis

Genetické modifikátory monogenních chorob; varianty zodpovědné za průběh a komplikace onemocnění cystické fibrózy

Modifier genes in monogenic diseases; variants affect disease expression and complications of cystic fibrosis
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme účinkům různých geneticky podmíněných faktorů na průběh onemocnění cystické fibrózy. Tyto faktory zahrnují ty, které jsou závislé na různých částech genu CFTR a rovněž jiné, na CFTR nezávislé faktory.
Abstract:
In this thesis we study effects of various gene-dependent factors on the severity of cystic fibrosis. These factors include those, that are dependent on various parts of the CFTR gene, as well as other, CFTR-independent factors.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta