Bc. Michaela Nesvadbová

Bakalářská práce

Tematický vývoj dokumentárního filmu na základě vlastního díla: aspekty praktické realizace a tvůrčí zkušenosti

Development of theme in documentary film on the basis of own work: practical aspects of realization and creative experience
Anotace:
V tvůrčí bakalářské práci se věnuji vlastnímu dokumentárnímu filmu a tematickému vývoji v průběhu jeho realizace. Vzniklý dokumentární film „Na doraz“ je osobním portrétem Eriky, jejíž vášní jsou bojové sporty. Cílem práce je vytvořit dokumentární film a zpracovat komplexní reflexi, která vzniklé dílo rozebírá. V první části práce rozebírám koncepty teoretiků dokumentárních filmů nebo střihové skladby …více
Abstract:
In the creative bachelor work, I deal with my own documentary film and thematic development during its realisation. My documentary film “At full blast” is personal portrait of Erika, who has passion for martial arts. The aim of the work is to create documentary portrait and write full reflection of the given project. First of all, I introduce some concepts of theorists of documentary films or editing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Rodrigo Morales
  • Oponent: Mgr. Leo Nitče

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Žurnalistika