Renáta MYSLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Úmrtnost a kvalita ovzduší se zaměřením na Ústecký kraj

Mortality and air quality, focusing in the Ústí Region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá posouzením kvality ovzduší a jejím možným dopadem na úmrtnost obyvatel Ústeckého kraje v porovnání s ostatními kraji České republiky. Teoretická část se věnuje charakteristice základních znečišťujících látek ovzduší a jejich možnému zdravotnímu dopadu. Praktická část analyzuje emisní a imisní situaci v letech 2000-2014 v Ústeckém kraji v porovnání s ostatními kraji České …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the assessment of air quality and its possible impact on the mortality of the inhabitants of Ústí nad Labem region compared to other regions of the Czech Republic. The theoretical part deals with the characteristics of the basic air pollutants and their potential health impacts. The practical part analyzes the emission and immission situation in 2000-2014 in the Ústí …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Eva Rychlíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MYSLÍKOVÁ, Renáta. Úmrtnost a kvalita ovzduší se zaměřením na Ústecký kraj. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí