Ing. Lucie Holková

Diplomová práce

Přímé zahraniční investice v České republice - Investice do průmyslového podniku

Foreign Direct Investment in the Czech Republic - Investment into an Industrial Enterprise
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analýza přímých zahraničních investic (PZI) v České republice. Pro analýzu je zvolen německý investor, který chce investovat do průmyslové společnosti, která bude vyrábět svařované komponenty pro automobilový průmysl. Budou zde představeny možnosti, jak investici realizovat a na základě vyhodnocení kladů a záporů jednotlivých možností bude zvolen nejlepší způsob provedení …více
Abstract:
The main topic of this thesis is the analysis of foreign direct investment (FDI) in the Czech Republic. It was chosen German investor who invested into the industrial company who will produce welding components for automotive industry. There will be introduced possibilities how to make an investment and after comparison of the positives and negatives of the possibility and then will be chosen the right …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2013
Zveřejnit od: 4. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miroslava Lungová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holková, Lucie. Přímé zahraniční investice v České republice - Investice do průmyslového podniku. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN