Nikol Henčlová

Master's thesis

Ženy na mateřské dovolené a pracovní kariéra ve srovnání dvou zemí

Women on maternity leave and career planning in comparison of two countries
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návratem žen do zaměstnání po mateřské dovolené ve srovnání České republiky a Německa. Cílem práce je identifikovat hlavní faktory ovlivňující mechanizmy rozhodování při návratu zpět do pracovního života. Teoretická část se zaměřuje hlavně na historický vývoj problematiky sladění pracovního a rodinného života v obou zemích. Zároveň je popsána současná právní i sociální situace …more
Abstract:
This Master thesis deals with the return of women back to work after having been on maternity leave while comparing the Czech Republic and Germany. The goal of this thesis is to identify the main factors that affect decision-making mechanisms women use when returning to work. The theoretical part focuses on the historical development of the issue of work-life balance in both countries, as well as on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2018
  • Supervisor: Eva Jarošová
  • Reader: Pavlína Honsová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74731

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod