Bc. Adéla Brychtová

Bakalářská práce

Komparace centrálních bank ve státech vstoupivších do EU v letech 2007 a 2013

Comparison of Central Banks in Member States with EU Accession in 2007 and 2013
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci centrálních bank zemí vstoupivších do EU v letech 2007 a 2013 z dvou různých hledisek. Zvolenými hledisky jsou organizační struktura příslušných centrálních bank a míra plnění maastrichtských konvergenčních kritérií v zemích komparovaných centrálních bank. První část se soustředí na obecné definování daného tématu. Je věnována právní úpravě centrálního bankovnictví …více
Abstract:
The thesis is focused on the comparison of the Central Banks of the countries which entered into EU in 2007 and 2013. The comparison is from two different perspectives - the organizational structure of the Central Banks and the degree of fulfillment of the Maastricht Convergence Criteria in the countries where the Central Banks seat. The first part is focused on general definition of the topic. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance a právo