Linda Stočesová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Mediální obraz stáří. Názor mladé a staré generace na mediální prezentaci témat spojených se seniorským věkem.

Anotace:
Absolventská práce si klade za cíl zjistit, jaký je názor mladé a staré generace na mediální prezentaci témat spojených se seniorským věkem. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první, teoretické části je popsána problematika stáří a médií za pomoci odborné literatury a dalších pramenů. V druhé, praktické části je popsáno výzkumné šetření názorů seniorů a mladé generace na mediální …více
Abstract:
The goal of the thesis is to obtain the opinion of young and old generation on media presentetion of the topics connected to the senior age. The thesis consists of theoretical part and practical part. The first, theoretical, part describes the problematics of old age and media using specialized literature and other sources. The second, practical, part describes the survey of the opinion of young and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Hana Čížková
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická