Martin JANEČEK

Bachelor's thesis

Regenerace v tepelném cyklu parních turbín

Regeneration in the thermal cycle of steam turbines
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zpracovat problematiku regenerace cyklu parní elektrárny z hlediska návrhu tepelného cyklu. Součástí práce bude také zhodnocení vlivu srážečů přehřátí a jejich dopad do účinnosti tepelného cyklu.
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to describe regeneration in the thermal cycle of steam turbines. The part of this thesis will be also evaluation of influence of the desuperheaters and their impact to the efficiency of thermal cycle.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Žitek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANEČEK, Martin. Regenerace v tepelném cyklu parních turbín. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/