Mgr. Monika Šeneklová

Bakalářská práce

Indukované pluripotentní kmenové buňky v modelování genetických onemocnění

Induced pluripotent stem cells in modelling of genetic diseases
Anotace:
Indukované pluripotentní kmenové buňky představují v současné době nejslibnější a nejdynamičtěji se rozvíjející oblast výzkumu a terapeutických aplikací kmenových buněk. Jednou z nejvýznamnějších aplikací je modelování lidských onemocnění pro výzkum jejich patogeneze a možné léčby. Tématem bakalářské práce je sumarizace informací o současných pokrocích v této oblasti s důrazem na modelování vybraných …více
Abstract:
Induced pluripotent stem cells are currently the most promising and fastest growing area of research and therapeutic applications of stem cells. One of the most important application is the modeling of human diseases for research on the pathogenesis and possible treatment. Theme of this study is to summarize information on current progress in this area with emphasis on the modeling of genetic disease …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta