Zuzana VELIČKOVÁ

Bakalářská práce

Critical Reception of Tennessee Williams´ Plays on Pilsen Stages

Critical Reception of Tennessee William´s Plays on Pilsen Stages
Abstract:
The aim of the bachelor´s thesis was to introduce the playwright Tennessee Williams and to apply critical reception on the chosen plays, performed on Pilsen stages. The theoretical part of the thesis deals with Tennessee Williams´ biography, terms related to criticism and reader-response aesthetics. The obtained findings are applied in practical part. The detailed analyses and comparison of the plays …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo představit dramatika Tennessee Williamse a provést aplikovaný výzkum recepční estetiky na vybraných hrách, které byly uvedeny na plzeňské scéně. Teoretická část práce se zabývá životem Tennessee Williamse, termíny spojenými s kritikou a recepční estetikou. Získané poznatky byly aplikovány v praktické části. Byla vypracována podrobná analýza a porovnání her Tetovaná …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VELIČKOVÁ, Zuzana. Critical Reception of Tennessee Williams´ Plays on Pilsen Stages. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - ruština

Práce na příbuzné téma