Theses 

Event marketing a jeho efektivita – Bc. Adéla Babišová, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Adéla Babišová, DiS.

Master's thesis

Event marketing a jeho efektivita

Event marketing and its effectiveness

Abstract: Diplomová práce se zabývá zhodnocením stávající marketingové komunikace a strategie vybraných eventů společnosti Centers Publishing, s.r.o. a jejich efektivitou. Teoretická část se zabývá event marketingem, jeho základními principy a fungováním. V praktické části jsou charakterizovány jednotlivé eventy pořádané shora uvedené společnosti a zveřejnění výsledků dotazníkového šetření k formulovaným hypotézám, jejich vyhodnocení a navržená opatření k dosažení větší efektivnosti pro pořádání budoucích akcí dané společnosti.

Abstract: This thesis deals with the evaluation of existing communication and marketing strategies of selected events of the Centers Publishing, Ltd. and their effectiveness. The theoretical part deals with event marketing, its basic principles and operation. The practical part is characterized by various events organized by the above companies and the publication of survey results to the stated hypotheses and their evaluation and proposed measures to achieve greater effectiveness in organizing future actions of the company.

Keywords: Marketing, event marketing, integrovaný event marketing, zážitek, emoce, marketingová komunikace, komunikační mix, podpora prodeje, direkt marketing, sponzoring, přímá komunikace, event marketingová strategie, cílová skupina, chování spotřebitele, event controlling, marketingový výzkum. Marketing, integrated event marketing, event, emotion, marketing communications, communication mix, sales promotion, direct marketing, sponsorship, direct communication, event marketing strategy, target group, consumer behavior, marketing research.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Reader: Mgr. Evžen Staněk

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

Other references 


Go to top | Current date and time: 27/5/2019 02:00, Week 22 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz