Theses 

Event marketing a jeho efektivita – Bc. Adéla Babišová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Adéla Babišová, DiS.

Master's thesis

Event marketing a jeho efektivita

Event marketing and its effectiveness

Anotácia: Diplomová práce se zabývá zhodnocením stávající marketingové komunikace a strategie vybraných eventů společnosti Centers Publishing, s.r.o. a jejich efektivitou. Teoretická část se zabývá event marketingem, jeho základními principy a fungováním. V praktické části jsou charakterizovány jednotlivé eventy pořádané shora uvedené společnosti a zveřejnění výsledků dotazníkového šetření k formulovaným hypotézám, jejich vyhodnocení a navržená opatření k dosažení větší efektivnosti pro pořádání budoucích akcí dané společnosti.

Abstract: This thesis deals with the evaluation of existing communication and marketing strategies of selected events of the Centers Publishing, Ltd. and their effectiveness. The theoretical part deals with event marketing, its basic principles and operation. The practical part is characterized by various events organized by the above companies and the publication of survey results to the stated hypotheses and their evaluation and proposed measures to achieve greater effectiveness in organizing future actions of the company.

Kľúčové slová: Marketing, event marketing, integrovaný event marketing, zážitek, emoce, marketingová komunikace, komunikační mix, podpora prodeje, direkt marketing, sponzoring, přímá komunikace, event marketingová strategie, cílová skupina, chování spotřebitele, event controlling, marketingový výzkum. Marketing, integrated event marketing, event, emotion, marketing communications, communication mix, sales promotion, direct marketing, sponsorship, direct communication, event marketing strategy, target group, consumer behavior, marketing research.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedúci: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: Mgr. Evžen Staněk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 5. 2019 23:12, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz