Bc. Dita Bečičková

Diplomová práce

Rozdělení společnosti s ručením omezeným odštěpením a jeho dopady na finanční situaci podniku

Division of the limited liability company by spinning-off and its im-pact on the financial situation of the company.
Anotace:
Bečičková D. Diplomová práce. Rozdělení společnosti s ručením omezeným odštěpením a jeho dopady na finanční stránku podniku. Brno: Mendelova univer-zita v Brně, 2019.Tato diplomová práce pojednává o problematice přeměn obchodních společností s důrazem na rozdělení společností odštěpením. Teoretická část práce je zaměřena zejména na právní úpravu přeměn obchodních společností.V praktické části práce …více
Abstract:
Bečičková D. Division of the limited liability company by spinning-off and its im-pact on the financial situation of the company. Brno: Mendel University, 2019.This diploma thesis deals with the problems of transformations of companies with specialization on the transformation of the companies by spin-off. The theoretical part of the thesis is focused mainly on the legal regulation of transformations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management